Όροι Κράτησης και Πολιτική Ακύρωσης

   

   • Το όριο των επιβατών προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του σκάφους που θα επιλέξετε.

   • Τα σκάφη και οι μηχανές είναι καινούρια (2023) και ελέγχονται με πλήρες service πριν από κάθε παράδοση.

   • Ο ενοικιαστής φέρει αποκλειστικά ευθύνη για τυχόν μηχανικές ή άλλες ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητα δική του στο σκάφος κατά τη διάρκεια του ναύλου καθώς επίσης και για την απώλεια μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού που υπάρχει στο σκάφος κατά την παραλαβή.

   • Στις τιμές περιλαμβάνονται: Ασφάλεια, ψυγείο πάγου, σκάλα μπάνιου, όλα τα σωστικά – πυροσβεστικά – εφόδια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, GPS – βυθόμετρο, ντεπόζιτο νερού με ντουζιέρα,.

   • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το κόστος των καυσίμων. Το Σκάφος παραδίδεται στον μισθωτή γεμάτο καύσιμα, το κόστος των καυσίμων (μόνο αμόλυβδη βενζίνη) βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο ανεφοδιασμός του σκάφους με καύσιμα αναλαμβάνεται από εμάς.

   • Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής του σκάφους εκτός της έδρας της Thalaseaboats κατόπιν συνεννόησης (ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση).

   • Υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης ανά ημέρα ή και περισσότερες ημέρες κατόπιν συνεννόησης.

   • Ο ενοικιαστής δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια χειριστή ταχυπλόου για σκάφη που κινούνται με μηχανή 30 ίππων. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου είναι απαραίτητη για την ενοικίαση συγκεκριμένου τύπου σκάφους.

   • Το συνολικό κόστος υπολογίζεται βάσει του συνόλου των ημερών ενοικίασης και εξαρτάται από τον τύπο του σκάφους.

   • Η ενοικίαση ξεκινά κάθε ημέρα στις 09:00–10:00 και τελειώνει στις 17:00 –18:00 την ίδια ήμερα και μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας, κατόπιν συνεννόησης με την Thalaseaboats.

   • Το τελικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης του σκάφους, τον ΦΠΑ, τον καθαρισμό του σκάφους μετά την ολοκλήρωση της ενοικίασης και την ασφάλιση τόσο του σκάφους όσο και των επιβατών (ασφάλεια προς τρίτους).

   • Η χρήση παπουτσιών στο σκάφος δεν επιτρέπεται για λόγους τήρησης κανόνων υγιεινής και για διατήρηση της καθαριότητας του σκάφους.

   • Για να επιβεβαιωθεί μία κράτηση, απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 70% πληρώνεται πριν την παραλαβή του σκάφους από τον εκμισθωτή. Η προκαταβολή επιστρέφεται σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί έως 10 ημέρες πριν την έναρξη της μίσθωσης. 

   •  

   • Εγγύηση. Ανάλογα τον τύπο του σκάφους και την διάρκεια της μίσθωσης, έχετε την υποχρέωση να προκαταβάλετε ως εγγύηση για τυχόν ζημιές ποσό από 100 έως 300€ (σε μετρητά), το οποίο επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης και τον τελικό έλεγχο κατά την επιστροφή του σκάφους.

   • Καιρικές συνθήκες. Η μίσθωση και ο απόπλους του σκάφους πραγματοποιούνται κανονικά, όταν η ένταση των ανέμων δεν ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια και το επιτρέπουν οι λιμενικές αρχές. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών που απαγορεύουν τον απόπλου την ημέρα έναρξης της μίσθωσης, η ενοικίαση αναβάλλεται για κάποια άλλη μέρα εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ή εάν επιθυμείτε σας επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής.

    

    • Εάν υπάρχει περιορισμένη κακοκαιρία που δεν επιφέρει κανέναν κίνδυνο (πχ συννεφιά) και δεν υπάρχει απαγόρευση απόπλου από τις τοπικές λιμενικές αρχές, η ενοικίαση εξακολουθεί να ισχύει και δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

    • Για την επιβεβαίωση μίας κράτησης απαιτούνται στοιχεία πιστωτικής κάρτας του πελάτη (αριθμός, ημερομηνία λήξης και κωδικός ασφαλείας) τα οποία διατηρούνται μέχρι την λήξη της ενοικίασης σε ασφαλές σύστημα, τηρουμένων των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

    • Η εταιρεία Thalasea boats διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε προγραμματισμένη ενοικίαση ανά πάσα στιγμή λόγω έκτακτων συνθηκών ή τεχνικών προβλημάτων.

     Η Thalasea boats δεσµεύεται να παραδώσει κάποιο άλλο σκάφος µε παρόµοια χαρακτηριστικά προς αντικατάσταση του πρώτου στην ίδια τιμή.  Εάν δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση του σκάφους, η επιχείρηση προτείνει στον πελάτη εναλλακτική ηµέρα και ώρα ενοικίασης. Εάν και πάλι η αλλαγή ηµεροµηνίας της κράτησης δεν είναι εφικτή, τότε επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό της προκαταβολής.

    • Η παράταση της ενοικίασης σκαφών πραγματοποιείται μόνο μετά από συμφωνία με την εταιρεία “Thalaseaboats” και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

    • Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής του σκάφους κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, ώρα και τόπο ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την επιπλέον χρέωση. Εάν το σκάφος επιστραφεί 30 έως 60 λεπτά αργότερα και για κάθε επιπλέον ώρα, υπάρχει επιπλέον χρέωση (20,00€/ώρα).

    • Ο χειριστής του σκάφους ΔΕΝ επιτρέπεται να καταναλώνει αλκοόλ ή άλλες ουσίες και φάρμακα που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.  Στη θάλασσα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με την οδήγηση στην άσφαλτο. Το κάπνισμα ΔΕΝ επιτρέπεται σε κανέναν από τους επιβαίνοντες του σκάφους.

    • Παρακαλώ, οδηγείτε υπεύθυνα. Ανάρμοστη οδηγική συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή. Η εταιρεία Thalaseaboats έχει το δικαίωμα να λύσει το συμβόλαιο ενοικίασης ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων, εάν ο ενοικιαστής δε σέβεται και δεν τηρεί τους όρους  μίσθωσης, όπως αυτοί ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

   Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

   Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 38 που ρυθμίζει την εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών:

    – Κάθε σκάφος που εκμισθώνεται πρέπει η άδεια εκτέλεσης πλόων να είναι (χρώματος μπλε και όχι πράσινου που φέρουν τα ερασιτεχνικά) και να γράφει ότι είναι επαγγελματικό.
   – Στην άδεια του εκμισθούμενου σκάφους πρέπει να γίνεται ειδική μνεία του προορισμού του με την καταχώριση με ερυθρά μελάνη της φράσης «ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Αριθ. 38 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ».
   – Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο το ύψος του οποίου φτάνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000,00)€
   – Ο εκμισθωτής πρέπει να παραδίδει με την εκμίσθωση σε κάθε μισθωτή:

   (α) Την πρωτότυπη άδεια εκτέλεσης πλόων και εκμισθώμενου σκάφους
   (β) Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
   (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκμίσθωσης
   (δ) Αντίτυπα των Γενικών Κανονισμών Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 20, 23 που ρυθμίζουν την κίνηση και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων και των ταχύπλοων σκαφών καθώς και του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38.

   Ασφάλεια

   Όλα τα σκάφη μας καλύπτονται από ασφάλεια Αστικής Ευθύνης προς τρίτους με τα παρακάτω ανώτατα όρια ανά ατύχημα.

   – Σωματικές βλάβες – Θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα κατ΄άτομο 150.000 Ευρώ.

   – Σωματικές βλάβες – Θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά συμβάν 700.000 Ευρώ

   – Υλικές ζημιές τρίτων κατά γεγονός και με ανώτατο όριο 150.000 Ευρώ

   – Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανσης κατά γεγονός και με ανώτατο όριο 150.000 Ευρώ

   Η ασφάλεια δεν καλύπτει τυχόν ατυχήματα που θα προκληθούν στον ενοικιαστή – χειριστή του σκάφους ως και απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβαινόντων.

   – Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικής εταιρείας 1.000.000 Ευρώ.

   Διαδικασία Ενοικίασης

   1.Αίτηση διαθεσιμότητας

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση δίνοντας πλήρη στοιχεία (απαγορεύεται η ενοικίαση σκάφους σε νέους κάτω των 18 ετών) , ακριβείς ημερομηνίες, τόπο παραλαβής και παράδοσης, επιλογή σκάφους, αριθμό ατόμων, και οποιοδήποτε άλλο αίτημα πιθανόν έχετε.

   Για να ολοκληρωθεί η κράτηση ενός σκάφους οφείλετε να προκαταβάλλεται το 30% επί του συνολικού ποσού του ναύλου. Το υπόλοιπο 70% εξοφλείται πριν την παραλαβή του σκάφους.

   Όλες οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με μετρητά, πιστωτική/χρεωστική κάρτα, PayPal ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Άλλος τρόπος πληρωμής δεν γίνεται δεκτός.

   Για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ενοικίασης σκάφους, παρακαλώ αποστείλατε μας τα ακόλουθα απολύτως απαραίτητα έγγραφα:

     

     1. Αντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

     1. Αντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου (ανάλογα με τον τύπο του σκάφους).

     1. Στοιχεία για την έκδοση αποδείξεων πληρωμής.

    4.Αναχώρηση

    Κατά την άφιξη στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής του σκάφους θα σας ζητηθεί να υπογράψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίασή του (ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και λίστα εξοπλισμού), καθώς και να τακτοποιηθούν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες.

    Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια ναύλωσης, ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, θα πρέπει να φέρετε επί του σκάφους την άδεια εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή που θα επιδεικνύεται στις Λιμενικές Αρχές σε περίπτωση που σας ζητηθεί.

    Κατά την παραλαβή γίνεται λεπτομερής επίδειξη του σκάφους , του εξοπλισμού του και αναλυτική ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλούς πλεύσης. Το σκάφος παραδίδεται με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμου.

    Οι προηγούμενες ενέργειες μπορούν να γίνουν στην έδρα μας οποιαδήποτε προηγούμενη ημέρα κατόπιν συνεννόησης με την Thalasea boat rental, με στόχο την επίσπευση του απόπλου την ημέρα αναχώρησης.

    5.Επιστροφή

    Η επιστροφή στο σημείο παράδοσης του σκάφους γίνεται την προκαθορισμένη ώρα. Κατά την παράδοση γίνεται έλεγχος της κατάστασης του σκάφους και του εξοπλισμού του. Ο ανεφοδιασμός του σκάφους με καύσιμα αναλαμβάνεται από εμάς. Το κόστος των καυσίμων βαρύνει αποκλειστικά τον ναυλωτή.

    Login

    espa-gr

    Μετάβαση στο περιεχόμενο